Затвори
contact-us

Автоматизирано тестване

Курса цели да Ви даде основни познания и практическа подготовка в Софтуерното тестване и Програмирането с Java, C#, JavaScript или Python. Те са необходими за започване на работа като Junior Automation QA.


Лекциите са подходящи за начинаещи или хора с базови знания по програмиране, Софтуерно тестване и работа със Selenium. Също така за работещите като Manual QA, които желаят да се преквалифицират като преминат към автоматизирано тестване.


Препоръчително е да сте преминали курс по “Софтуерно тестване”, с цел по-добро усвояване на знанията от обучението.

Лектор на курса:

Евгени Костадинов

Допълнителна информация:


Продължителност на курса:
Обучението по “Автоматизирано тестване” е с продължителност 2 месеца, а занятията – 2 астрономически часа,
като се провеждат 2 пъти в седмицата. Общият брой занятия е 43 учебни часа.

Изисквания към участниците:
Необходимо е желаещите да се запишат, като направят това чрез нашата Форма за записване.
Поради онлайн характера на курсовете е желателно да имате свой лаптоп/РС.

Сертификати
Всеки участник успешно завършил курсът, получава сертификат, който може да послужи като
удостоверение за завършването или да бъде представен пред работодател при кандидатстване за съответната позиция.

Програма на курса:

Programming Basics

 • Setup
 • Variables and data types
 • Conditional logic
C# Slides
deck

Loops

 • For, While, (Foreach, Do-while)
C# Slides
deck

Data structures

 • Arrays, Lists, Associative Collections
C# Slides
deck

Classes and methods

 • Constructors, Void and Return types
C# Slides
deck

WORKSHOP

Object-oriented programming

 • Principles
 • (Interfaces, Abstract classes)
C# Slides
deck

High quality code

 • Naming, Formatting, Documentation
 • Defensive programming, Refactoring
 • Unit testing
C# Slides
deck

Unit testing

 • What are unit tests and frameworks?
 • Solving practical problems with xUnit
 • Good practices
C# Slides
deck

Testing Software Projects (Workshop)

 • Analysis
 • Test planning
 • Test case design
 • Implementation
 • Execution and Reporting
Slides
deck

WORKSHOP

Version control systems

 • Git
 • SVN
 • CVS
Slides
deck

Continuous integration servers

 • TeamCity
 • Jenkins
 • TravisCI
Slides
deck

Selenium IDE, Builder and Webdriver API

 • Introduction
 • Practice
C# Slides
deck

Test flow control

 • Explicit waits
 • Implicit waits
 • Custom-expected conditions
 • Popup and alerts
 • Frames
C# Slides
deck

WORKSHOP

Design principles and patterns

 • PageObject model
 • PageFactory
 • LoadableComponent
 • Object map
C# Slides
deck

Data-driven and Behavior-driven testing

 • Excel, CSV, Database
 • SpecFlow, Cucumber JVM, JBehave
C# Slides
deck

Performance testing

 • Visual Studio testing tools
 • Taurus
Slides
deck

Job interview preparation

 • What to expect
 • Solving real interview tasks
 • Most common interview questions and answers
 • CV recommendations
Slides
deck